האם מלווה של "נוהג חדש" רשאי להיות תחת השפעת אלכוהול?