האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 777


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: