איזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה B ברכב שאושר לגרירה?