מדוע צריך להשתמש בבלם עזר (חנייה) למטרת חנייה בלבד?