כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 754