כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?