מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?