עד היכן תוקפו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 714


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: