כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 672