מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?