האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 665