האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: