מה הקשר בין תפקוד כריות אוויר לחגורות הבטיחות ברכב בעת תאונה?