האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?