היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: