היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?