כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 451