כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?