האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?