מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?