מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: