כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?