מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: