מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: