כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 247