"נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים אינו רשאי להסיע ברכב:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: