מה חשיבותן של משענות הראש במושבי הרכב בעת תאונה מאחור?