מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?