באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?

תמונה עבור שאלה 169