מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת הרכב בעזרת מגבה (ג'ק)?