איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

תמונה עבור שאלה 1241