נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים יתרמו: