כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

תמונה עבור שאלה 1204