כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1202