איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

תמונה עבור שאלה 1153