האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 1136