האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1097