האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: