האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 108


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: