מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?