באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?