האם מותר לרכב על אופניים כשהם אינם עומדים בדרישות התקן לאופניים עם מנוע עזר?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: