איזה תמרור אינו מאפשר כניסה לאופנים חשמליים?

תמונה עבור שאלה 58