האם מותר לחצות מעבר החצייה להולכי רגל בנהיגה באופניים עם מנוע עזר?