מהו המשפט הנכון לגבי רכיבה בקבוצה על אופניים בדרך שאינה עירונית?