מהו הרווח שעל רוכב אופניים עם מנוע עזר לשמור מרכב הנוסע לפניו?