באיזה מן המקומות להלן אסורה הנהיגה באופניים עם מנוע עזר?