באיזה מן המקומות להלן אסורה הנהיגה באופניים עם מנוע עזר?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: