האם מותר לנהוג באופניים עם מנועי עזר כשהנהג נמצא במצב השולל שליטה באופניים?