מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?