האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 987


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: