קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום: